Česko čeká v následujících letech největší transformační vlna od začátku devadesátých let. Tehdy šlo o přechod na tržní ekonomiku, dnes je tématem udržitelný způsob podnikání a vztah k okolí. V obou případech jde o rozsáhlou změnu, která mění léta zavedené principy. Jakou roli v aktuální transformaci mohou sehrát banky?

Podnikání šetrnější k životnímu prostředí, dekarbonizace, nastavení spravedlivých sociálních principů, digitalizace. Témata, která výrazně promlouvají i do českého byznysu.

„Pro řadu podniků, především těch malých a středních, bude klíčové nastavit si měření zejména uhlíkové stopy,“ říká provozní ředitelka a členka představenstva Komerční banky Jitka Haubová.

„Bude to požadovat dodavatelský řetězec, ale i banky, které musejí plnit své regulatorní požadavky,“ dodává.

Odpovědné financování i poradenství

Komerční banka je připravena celý proces výrazným způsobem moderovat a usnadnit jej firmám i institucím. A to nejen v otázkách životního prostředí.

„S bankami v rámci České bankovní asociace jsme se dohodli používat sdílený dotazník pro velké firmy, abychom zajistili národní standard a zároveň alespoň trochu usnadnili orientaci v této nové problematice a snížili mírně administrativu,“ upřesňuje Haubová.

Klíčovou součástí strategie Komerční banky je intenzivní podpora klientů při jejich energetické transformaci a při přechodu na udržitelné a odpovědné podnikání.

V roce 2022 banka představila novou nabídku udržitelného financování, která zahrnuje zelené úvěry a úvěry vázané na udržitelnost. Loni poskytla investiční úvěry spojené s ESG tématy v celkové hodnotě 16 miliard korun, z toho 83 procent příspěvků mělo přímý pozitivní vliv na životní prostředí a 17 procent na sociální sféru.

Cílem je do roku 2025 dosáhnout polovičního podílu nově uzavřených smluv na ESG úvěry.

Boj se změnou klimatu jako příležitost

„Změna klimatu je téma. Česká republika je na prahu změny, protože jsme závislí na uhlí. Některé modely podnikání se změní, nicméně ruku v ruce s tím musíme mít na zřeteli, že firmy jsou tady primárně od toho, aby přinášely uspokojení a zisk svým vlastníkům a platy svým zaměstnancům,“ říká členka představenstva Komerční banky.

I Komerční banka musí najít cestu, jak svůj byznys přizpůsobit. „Zaměřujeme se na čtyři hlavní cíle. Jednak snížit naši vlastní uhlíkovou stopu, samozřejmě podpořit financováním a poradenstvím naše klienty, doručit všechna související regulatorní nařízení a interně vnímat ESG jako součást procesů, nikoli separátní charitativní aktivitu,“ popisuje Haubová.

„K transformaci přispějeme jak prostřednictvím financování odpovědných aktivit a udržitelných řešení, tak kvalifikovaným poradenstvím, tedy energetickými posudky, environmentálními studiemi, přípravou žádostí a dotačním poradenstvím v dotacích EU,“ doplňuje.

Radit chce banka jak interně, tak prostřednictvím firmy Enviros, která vyrostla v nejvýznamnějšího lokálního hráče mezi poradenskými společnostmi zabývajícími se energetikou a environmentálním poradenstvím a Komerční banka ji koupila do svého portfolia v roce 2022.

Banka se také aktivně zapojila do programu Zelená úsporám, organizovaného Státním fondem životního prostředí. Spolu s dceřinou společností Modrá pyramida nabízí účastníkům programu možnost spolufinancování investic formou zvýhodněných EKO úvěrů, ať už se jedná o hypotéky, nebo spotřebitelské půjčky.

Dekarbonizace i digitalizace

NA KOLE NEBO ELEKTROMOBILEM

K plnění závazků ESG přispívá i vozový park Komerční banky. „Máme 240 elektromobilů Škoda Enyaq a čekáme na dodání dalších 140 vozidel. Disponujeme dostatečným počtem nabíjecích stanic na pozemcích našich budov. Naše elektrovozy jsou napájeny výhradně z obnovitelných zdrojů energie, a část energie si dokonce vyrábíme sami pomocí solárních panelů umístěných na střeše naší centrály,“ popisuje Jitka Haubová. Velmi oblíbeným dopravním prostředkem v bance jsou pak jízdní kola a banka plánuje, že svým zaměstnancům nakoupí i elektrokola. Její dceřiná společnost SGEF je už teď využívá pro své obchodní schůzky.

Loni Komerční banka odstartovala transformaci s ambicí být lídrem v nové éře bankovnictví, sama chce být inovativní, udržitelná a také založená na inteligentní kombinaci digitálního a fyzického řešení pro klienta.

„Dosáhnout ve vlastní bance dekarbonizace téměř na nulu často vyžaduje inovativní a odvážná řešení,“ říká Jitka Haubová.

Zároveň představuje konkrétní kroky, které banka podnikla: „Zrušili jsme polovinu poboček, protože digitalizace umožňuje ohromnému množství znalých klientů realizovat si služby samostatně, bez návštěvy pobočky. Přesunuli jsme naše sídlo z centra Prahy do Stodůlek, do budovy s vysokou energetickou efektivitou, zavedli jsme možnost práce z domova, aktualizovali jsme všechny naše platební systémy na energeticky účinnější varianty. Díky těmto opatřením jsme již dosáhli snížení spotřeby energie o 57 procent v porovnání s rokem 2019, dle poslední zatím neauditované zprávy.“

Významným počinem bylo také vytvoření sdílené sítě dvou tisícovek bankomatů. Za tento krok získala Komerční banka cenu Bankovní inovátor roku 2022. Letos projekt pokračuje a kromě výběrů bude společná část fungovat i u vkladových operací.

„Naše karty jsou plně recyklovatelné, rovněž terminály. Bankomaty mají recyklační funkci, která umožňuje daleko lepší logistiku převozů peněz,“ popisuje Haubová.

„Jakkoli ekologická část je tou asi nejpalčivější, banka se ve své ESG strategii zaměřuje i na další části – sociální oblast a budování spravedlivých principů. Už příští rok například mzdy mužů a žen v bance budou zcela vyrovnané,“ dodává Jitka Haubová.

UDRŽITELNÉ INVESTICE ROSTOU

Odpovědnému financování se věnují i dceřiné firmy Komerční banky: například společnost SG Equipment Finance v roce 2022 financovala investice v objemu 14,7 miliardy korun, 19 procent z toho připadá na udržitelné investice. Celkový objem udržitelného financování tak přesáhl 2,8 miliardy, což je oproti roku 2021 nárůst o 47 procent.

Jedním z produktů SGEF pro udržitelné financování firem je Fotovoltaika za korunu, která byla ve spolupráci s KB a ČEZ ESCO uvedena na trh na konci roku 2021 a setkala se s velkou odezvou. V retailové oblasti se odpovědnému financování věnuje výrazně i Modrá pyramida a leasingová společnost ESSOX.