Nakolik dokáže české školství připravit děti na budoucnost? A kudy vede cesta k tomu, stát se inovativní velmocí? Nejen o tom přišli do Forbes BrandVoice podcastu debatovat Vítězslav Lukáš, jednatel společnosti ABB v České republice, a Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Tuzemský vzdělávací systém prochází těžkou zkouškou. Od nedostatku míst na středních školách až po zkostnatělost a neschopnost reagovat na aktuální výzvy a trendy na trhu práce.  

„Chceme patřit k nejvyspělejším zemím světa, zatím nám ale nedochází, že k tomu vede pouze kvalitní školství,“ říká v podcastu Vítězslav Lukáš, jednatel společnosti ABB v České republice. Firma, která je technologickým lídrem v oblasti elektrotechniky a automatizace, se dlouhodobě zasazuje o zlepšení tuzemské vzdělanosti a popularizaci technického vzdělávání.

„Na technické obory se pořád díváme jako na mužskou záležitost. V oblasti vzdělání navíc chybí výrazná linka mezi státem a firmami tak, aby naše školství zvládalo postihnout celý technologický vývoj a stačit mu,“ vyjmenovává základní nedostatky tuzemského vzdělávacího systému Lukáš.

A souhlasně přikyvuje i druhý host podcastu, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, Ladislav Kučera. Muž se zkušenostmi z veřejného sektoru dnes v rámci Nadačního fondu Škoda Auto iniciuje na celostátní i regionální úrovni mimo jiné projekty pro podporu mezigeneračního dialogu a podpory vzdělanosti.

„Zásadní problém našeho vzdělávacího systému vidím v tom, že jej nebereme a nehodnotíme jako celek. Dělíme jej na předškolní či základní vzdělání, střední školy nebo neformální vzdělávání. Tyto instituce však mezi sebou nekomunikují, nesledují komplexní vývoj žáků. Navíc se často setkáte s rozdílnou úrovní výuky,“ míní Kučera.

Podle obou hostů je navíc nezbytné vzdělávat a podporovat děti tak, aby se vyznaly v čím dál rychleji se měnícím a digitalizovaném světě.

Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem tak Nadační fond Škoda Auto například vytvořil projekt, v rámci něhož začali studenti Krkonošského gymnázia Vrchlabí jako vůbec první z českých středních škol netechnického zaměření využívat při vyučování kolaborativního robota od společnosti ABB. Do výuky má přinést inovace a tamní gymnazisty zasvětit i do oborů budoucnosti, jako je robotika či využití umělé inteligence.

„Projekt vnímáme jako vlajkovou loď mezioborového dialogu, kdy při společných projektech mezi gymnáziem, místní střední odbornou školou a zapojenými kroužky robotiky ze základních škol budeme se studenty hledat možné odpovědi na výzvy technologického pokroku. Právě mezioborovost je pro budoucnost nezbytná. Příkladem může být virtuální realita pro aktivizaci seniorů, kterou jsme s velmi nadějnými výsledky ve Vrchlabí otestovali a nyní ji dále rozšiřujeme do dalších regionů,“ uzavírá Ladislav Kučera

Jakými dalšími projekty pomáhají inovativní firmy k technologické vzdělanosti v Česku? Měly by školy upřednostňovat technické, nebo humanitní vzdělání? A jak připravit dnešní studenty na budoucnost? Nejen o tom je řeč v novém dílu podcastu Forbes BrandVoice.