Dvacátý únor je posledním dnem, kdy je ještě možné podat přihlášku ke studiu na středních školách. Co bude dál? A na co by si měli dát rodiče v novém systému pozor? 

Pro nový systém přijímaček jde o zlomový termín. Přesně do půlnoci 20. února mohou rodiče podat přihlášku na střední školy a gymnázia nebo případně opravit tu, kterou podali dříve během února.

Už teď je jisté, že letos bude o místa na středních školách ještě větší boj než loni. Nejen proto, že v devátých třídách je populačně nejsilnější ročník za posledních dvacet let, ale i proto, že pro některé děti skončily loňské přijímačky zklamáním a letos to na vysněnou školu budou zkoušet znovu. 

Tisíce dětí tak tráví volný čas na přípravných kurzech, z nichž se v Česku stalo zcela nové odvětví byznysu se stamilionovými obraty. Již loni v létě Forbes odhadl jeho objem na více než půl miliardy korun.

Za přípravu přijímacího řízení, včetně elektronického systému označovaného jako DiPSy, je zodpovědná státní organizace Cermat. Nový jednotný systém stát zavedl proto, aby zkoušky zjednodušil a také omezil chaos, který je provázel. 

Čtyřiadvacet hodin před koncem přihlašování eviduje Cermat podle své mluvčí přes 118 tisíc přihlášek. Rozjezd provázely technické potíže a v ohlášený den startu, tedy 1. února, systém nefungoval, za což se rodičům i žákům omluvil nejen šéf Cermatu, ale i ministr školství Mikuláš Bek.

 „Při začátečních problémech jsem byla trochu nervózní, teď ale systém funguje naprosto v pořádku. Pro školy je to méně práce než v předchozích letech, protože elektronické přihlášky naštěstí převažují,“ řekla v pondělí Renata Schejbalová, ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR. Právě o gymnázia, lycea a průmyslovky se čeká i letos obrovský zájem. 

1. Pořadí škol

Letos poprvé žáci píšou na přihlášku tři střední školy. V jakém pořadí je uvedou, je extrémně důležité. Pokud totiž uspějí na více školách, přijati budou podle pořadí na přihlášce.

2. Co se bude dít po 20. únoru?

Ředitelé škol mají devět dní na to, aby zkontrolovali elektronické přihlášky a do systému vložili přihlášky, které přišly písemně nebo hybridně. „Pokud u některých uchazečů evidují dvě a více přihlášek nebo chybí povinná příloha, musí ředitelé se zákonnými zástupci tento problém vykomunikovat,“ vysvětluje Jana Patáková, mluvčí Cermatu. 

3. Kdy a kde budou přijímačky?

Jednotné testy z češtiny a matematiky se uskuteční 12. a 15. dubna pro čtyřleté obory a 16. a 17. dubna pro víceletá gymnázia. Není pravidlem, že žák bude psát test na škole, kterou uvedl na prvním místě. 

Náhradní termín zkoušky je pak 29. a 30. dubna. Školní část přijímací zkoušky (například testy z cizího jazyka nebo ústní pohovor) se může uskutečnit od 15. do 23. dubna. 

4. Kdy a jak se žáci o přijímačkách dozvědí?

Školy během března připraví pozvánky ke zkouškám, které žáci dostanou nejpozději dva týdny před termínem testů. Pozvánky přijdou buď elektronicky v systému DiPSy, v případě hybridních nebo listinných přihlášek doporučeným dopisem. 

5. Jak se vyhodnocují výsledky a kdy budou?

Výsledky zveřejní ředitelé škol 15. května ve škole i v elektronickém systému. O umístění uchazečů rozhodne nový matematický algoritmus na základě získaných bodů a prioritizace škol. 

6. Proč není možné se odvolat?

Odvolat se letos nebude možné. V minulých letech se podávalo odvolání ve chvíli, kdy se uchazeč umístil pod čarou a doufal, že někteří v pořadí před ním do konkrétní školy nenastoupí. V tomto roce budou všechna místa zaplněna na základě systému prioritizace. Pokud žák na školu, na niž byl přijat, nastoupit nechce, jediná možnost je vzdát se přijetí a podat přihlášku ve druhém nebo dalším kole. 

7. Bude druhé kolo?

Ano, ale jen v případě některých škol. Školy, o něž je mezi žáky velký zájem, zcela jistě naplní svoji kapacitu už v prvním kole. 

Systém přijímacích zkoušek nicméně s druhým kolem počítá. Je určeno pro ty, kdo se nedostali ani na jednu z vybraných škol v prvním kole, vzdali se v prvním kole nebo se nikam nehlásili. Druhé kolo vypíší tedy pouze školy s volnou kapacitou. Které to jsou, bude jasné 20. května. Přijímací zkoušky druhého kola jsou plánovány na 8. až 12. června.