Dlouhověkost, pojem často zmiňovaný ve světě moderní medicíny a wellness, je fascinující téma, které se stává stále významnějším v době technologického pokroku a rostoucího zájmu o zdravý životní styl.

Zatímco dlouhověkost znamená dosažení vysokého věku, health-span neboli zdravý životní úsek je definován jako doba, po kterou člověk zůstává bez závažných zdravotních problémů a udržuje si dobrý fyzický i mentální stav. Zřejmě nejdůležitější je soustředit se právě na health-span, protože kvalita života je často důležitější než samotná jeho délka.

A na ten se soustřeďuju i já. V současnosti existuje mnoho přístupů ke zlepšení health-spanu, od změn životního stylu až po experimentální léčiva. Jako někdo, kdo se aktivně zajímá o tuto problematiku a experimentuje s různými metodami, jsem se osobně věnoval zkoumání a konzumaci látek jako NMN, metformin, spermidin, apigenin, berberin, SIRT6 aktivátory, Ca-AKG a TMG.

Zřejmě nejdůležitější je soustředit se na health-span, protože kvalita života je často důležitější než samotná jeho délka.

Pravidelně také užívám všechny druhy magnezia a omega-3. Tyto látky jsou v centru pozornosti výzkumu dlouhověkosti pro své potenciální anti-aging účinky, avšak je třeba zdůraznit, že se jedná o experimentální léčiva a jejich dlouhodobé účinky a bezpečnost nejsou zcela prozkoumány.

NMN je známý pro svou schopnost zvyšovat hladiny NAD+, což je klíčový koenzym hrající roli v mnoha metabolických procesech. Metformin, původně lék na diabetes, se zkoumá pro své potenciální anti-aging účinky. Spermidin, přírodní polyamin nalezený v některých potravinách, je studován pro své možné životnost prodlužující účinky.

Forbes Digital Premium