Evropská komise Česku schválila program státní podpory za 3,2 miliardy eur (pětasedmdesát miliard korun) na podporu výroby elektřiny z nových a zmodernizovaných elektráren, které umožňují kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Opatření přispěje k realizaci českého Národního energeticko-klimatického plánu, Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a ke splnění unijního cíle v oblasti energetické účinnosti.

Česko už dříve informovalo Evropskou komisi o svém záměru podpořit výrobu elektřiny ve vysoce účinných kombinovaných elektrárnách. Program státní podpory by měl být v platnosti do 31. prosince 2025. Odhadovaný rozpočet programu je uvedených 3,2 miliardy eur.

„Příjemci podpory mohou být provozovatelé nových nebo modernizovaných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v Česku, kteří splní definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny podle směrnice o energetické účinnosti,“ uvedla komise.

Způsobilé jsou všechny technologie a projekty s výjimkou těch na pevná fosilní paliva, naftu a ropu. Očekává se, že tento režim podpory přinese ročně úspory přibližně třiadevadesát milionů tun CO2.

Česko už od roku 2020 intenzivně řeší problematiku transformace teplárenství a odstoupení od využívání uhlí a přechod na teplárenství, které využívá nízkoemisní paliva. Je zde tlak na to, aby využívání uhlí skončilo dříve.

„Tato podpora má přispět ke splnění environmentálních cílů prostřednictvím efektivního využívání zdrojů energie, má pomoci zvýšit energetickou účinnost a zredukovat množství CO2,“ uvedl diplomatický zdroj.

Státní podpora je podle sdělení Evropské komise přiměřená a bude poskytována prostřednictvím ověřených a transparentních výběrových řízení. „Pozitivní účinky podpory převažují nad případnými negativními dopady na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy,“ dodala komise. Na tomto základě český režim podle pravidel Evropské unie pro státní podporu také schválila.