Vláda v pondělí zahájila program dostupného bydlení a představila konkrétní parametry podpory výstavby cenově dostupného nájemního bydlení v Česku. V první fázi bude stát nabízet podporu ve výši osmi miliard korun ve formě zvýhodněných úvěrů na výstavbu bytů s nájmem nižším, než je tržní průměr.

Novinářům to v pondělí řekli premiér Petr Fiala, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Stát již dříve pro obce vyčlenil zhruba dvě stě pozemků, o něž mohou pod podmínkou stavby cenově dostupných nájemních bytů bezplatně žádat. Ministerstvo financí zároveň spustilo cenovou mapu evidující výši nájemného v bytech podle katastrálního území.

Projekt je podle Fialy postaven na spolupráci státu, krajů, obcí a soukromého kapitálu. V současnosti stát vypracoval čtyři modely, jak by se samosprávy, stát a soukromí investoři mohli na vytvoření dostupného bydlení podílet.

Obce by mohly stavět s podporou státu nebo ve spolupráci se soukromým investorem. Zároveň by ale soukromý investor mohl stavět cenově dostupné nájemní bydlení sám, pokud se s obcí domluví. Další možností je, že obce budou do vlastního fondu odkupovat již postavené domy.

V září nabídne Státní fond podpory investic program Dostupné bydlení, ve kterém budou k dispozici čtyři a půl miliardy korun na zvýhodněné úvěry. V příštím roce se k němu přidá Národní rozvojová banka se svými nástroji za tři a půl miliardy korun.

V obou případech tvoří většinu prostředků peníze z Národního plánu obnovy, které budou dále doplněny o zdroje státního rozpočtu a soukromého sektoru. Bartoš již dříve uvedl, že po zapojení soukromých zdrojů a mezinárodních institucí by se investice do výstavby bytů celkově mohly navýšit až na dvacet miliard korun.

Podporu z Národního plánu obnovy bude možné využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze použít okamžitě maximálně na čtyřicet procent celkových nákladů při splnění konkrétních požadavků.

Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby Evropské unie pro Česko snížený až o tři procentní body může být až do pětašedesáti procent ceny projektu. Celkově by dotace a výhodný úvěr mohly pokrýt až devadesát procent investice. Splatnost je do třiceti let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o ni může například územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace nebo církev.

Dotované dostupné bydlení má sloužit čtyřem cílovým skupinám. Do příjmové spadají všechny domácnosti kromě dvaceti procent nejbohatších. Zájemci v cílové skupině nesmějí být vlastníky žádných nemovitostí určených k bydlení.

Další skupinou jsou mladí lidé do pětatřiceti let, kteří zároveň nejsou mezi deseti procenty nejbohatších. Třetí skupinou jsou veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté, sociální pracovníci a další.

Ti mohou vlastnit nemovitost k bydlení, ale ne ve stejném kraji, v jakém o výhodné bydlení žádají. Poslední skupinou jsou oběti domácího násilí. Stát ale podle Stanjury nechce nastavovat nějaká závazná pravidla, a obce si tak podle něj budou moci samy určit, pro koho bude bydlení určené.